Presentació | Què és coaching? | Quan, com i per a què | Programes de coaching | Clients | Contacte | Idioma: · Avís legal
 Quan és convenient...?
Com valorar...?
Beneficis


Quan, com i per a què?
Beneficis per a les empreses

  • Millora de la competitivitat de l'empresa
  • Assoliment dels objectius empresarials
  • Millora de l'eficàcia i l'acompliment professional
  • Innovació i creativitat
  • Facilitar processos de canvi
  • Adaptació a nous mercats
  • Motivació i compromís dels empleats
  • Satisfacció d'empleats, clients i accionistes