Presentació | Què és coaching? | Quan, com i per a què | Programes de coaching | Clients | Contacte | Idioma: · Avís legal
 Quan és convenient...?
Com valorar...?
Beneficis


Quan, com i per a què?
Com valorar l'efectivitat del coaching?

Les necessitats de millora, traduïdes a competències i habilitats a desenvolupar, es converteixen en els objectius a assolir, a través d'un pla d'acció.

L'efectivitat del programa, serà valorada tant pel propi Coachee (receptor del programa de Coaching) com pel seu entorn, a partir dels nous comportaments i accions que implementa. També es poden utilitzar eines com el 360º i les entrevistes amb superiors i equip, amb la finalitat d'establir els objectius i avaluar els resultats obtinguts.