Julio Olalla,
fundador i President de The Newfield Network, Inc., empresa de la que Balora és soci accionista.

Fundador i president de The Newfield
Network
, amb oficines a Estats Units, Xile i Anglaterra, des de 1980 lidera programes en competències comunicatives, desenvolupament personal, lideratge organitzacional i transformació cultural per a alts directius de nombroses multinacionals, entre elles Govern de Xile, NASA, NIKE, ING, Chiquita, AARP, Epson,.... Durant 30 anys ha treballat amb més de 70.000 persones a Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, Veneçuela, Anglaterra, Austràlia, Canadà, Espanya i els Estats Units.

Olalla i el seu equip col·laboren amb les organitzacions per desenvolupar equips de líders i directius més forts i més savis. Els líders actuals enfronten una complexitat tan gran que els sistemes d’aprenentatge tradicionals els resulten insuficients per gestionar-la.

Per la seva experiència de vida, Julio Olalla pot treballar de forma profunda i significativa amb persones de diferents orígens i àrees d’especialització. Destaca per la seva competència en guiar als altres, amb gran humanitat, saviesa i pensament innovador, a través de situacions personals i professionals summament complexes.